Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Waldo Williams - Cerddi 1922-1970

Disgrifiad
Y casgliad cyflawn o waith Waldo Williams, a luniwyd gan Alan Llwyd a Robert Rhys, yn cynnwys englynion mesurydd caeth, cerddi i blant a gwaith arall a gyhoeddwyd yn Penfro Beirdd a Cerddi '71. Cynhwysir hefyd nodiadau, ffynonellau ac esboniadau ar gyfeiriadau yng ngwaith Waldo at faterion trafod pwysig sy'n deillio o'r cyfnod.

Cas chruinneachadh llun o holl waith Waldo Williams. Dân gyfrol hon, o dan awduraeth Alan Llwyd a Robert Rhys, yn o drafodaeth: englynion Waldo, ei gerddi plant a'i ghn yn Penfro Beirdd a Cerddi '71. Ceir solas a fhuau ac ynu'n goleuo ar y solaslainn yng ng ngddddi Waldo gan oed yn yr un faint.
£25.00
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol