Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Wales Before 1536 - A Guide

Disgrifiad

ISBN: 9781845240974 (1845240979)
Dyddiad cyhoeddi 14 Hydref 2008
Cyhoeddwr: Llygad Gwalch Cyf, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 182x123mm, 160 tudalen
Iaith: Saesneg

Amlinelliad cronolegol o hanes Cymru o'r nawfed hyd yr unfed ganrif ar bymtheg ac sydd hefyd yn arweinlyfr i'r sawl sydd am ymweld â'r mannau a grybwyllir yn yr hanes. Mapiau a ffotograffau du-a-gwyn. Argraffiad newydd o gyfrol a gyhoeddwyd gyntaf yn 1993, ISBN: 9780863812507 (0863812503). Cydymaith i Wales Before 1066 - A Guide.

A chronological outline of Welsh history from the ninth to the six teenth century which is also a guide to readers who like to relate what they read to places they can visit. Black-and-white maps and photographs. A new edition of a volume first publishedin 1993, ISBN: 9780863812507 (0863812503). A companion to Wales Before 1066 - A Guide.

£5.95
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol