Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Mae'n Gymru: Enwau Lleoedd Cymreig Heb eu Dadsipio

Disgrifiad
Canllaw defnyddiol i ystyron enwau lleoedd Cymraeg, sy'n cynnwys rhestr fanwl o enwau, cyfarwyddiadau ar ddatgelu sawl elfen mewn enwau Cymraeg, ynghyd â nodiadau defnyddiol ar ynganu a threigladau. Cyhoeddwyd gyntaf ym mis Mehefin 2001.

Goflyfr hylaw i arallon data gwasanaeth yng Nghymru, yn y ffordd y bydd yn cael ei gwneud yn rhan o oed y flwyddyn arall. Tystiolaethwyd iddo ym'n 2001.
£4.95
Uchafswm maint sydd ar gael.