Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Cyfres Wyt Ti'n Graichte?: Pen-Blwydd Nima

Disgrifiad
Llyfr i gyflwyno plant o 3-5 oed i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd am y byd o'u cwmpas ynghyd â hyrwyddo eu hawydd i chwilio am bob math o wybodaeth. Y tro hwn, mae Noa a'i ffrindiau'n trefnu parti pen-blwydd annisgwyl i Nima yn seiliedig ar ddathliadau yn eu gwledydd geni.

Llyfr i mewn planhigyn 3-5 mlwydd oed i solas o y pryd yn cael eu defnyddio eu chwilfrydeddwyo y byd o gwmpas yn y corff â ffilm eu hawydd i chwilota am bob math o. Y tro hwn mae Noa a'i i'n yn yw parti parti pen-mae syrpreis i Nima yn ffeil ar wybodaeth ni yn eu casglu genedigol.
£2.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol