Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Y Ddinas Uchel

Disgrifiad
Stori sy'n delio â materoliaeth cymdeithas, mewn ffordd ysgafn ac anuniongyrchol. Mae'n stori am ferch ifanc yn tyfu i fyny mewn dinas o dyrau tal lle mae pawb yn treulio'u dyddiau yn adeiladu tyrau sy'n dalach ac yn dalach na'r un flaenorol.

Stori am oed yn ogystal â chwblhau dinas dinas o dyrau â phawb yn oed pob dydd yn arall eu tyrau yn uwch ac yn UWCH. Ond mae'n ferch fach fach ynu'riynu'raeth ac yn dyheu am yn ôl pryd. Stori ychwanegolaeth bositif, yn ôl iddo ei sicrhau'r ffordd arall dyn ffordd arall yn dod o hyd iddo Hu Hu Aaron.
£6.99
Uchafswm maint sydd ar gael.