Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Y Cyfres Cip ar Gymru / Wonder Wales: Ddraig Goch / Y Ddraig Goch

Disgrifiad
Ail argraffiad o lyfryn dwyieithog, darluniadol llawn yn cynnwys gwybodaeth ddiddorol am hanes a chwedloniaeth y ddraig goch, arwyddlun Cymru, gan gofnodi ffeithiau hanesyddol a chyfoes parthed arwyddocâd y ddraig fel modd o ddynodi hunaniaeth y Cymry; i ddarllenwyr o bob oed. Dros 20 ffotograff lliw.

A second edition of a bilingual, fully illustrated booklet comprising interesting facts about the history and mythology of the red dragon, the Welsh emblem, including information about the historical and contemporary significance of this mode of Welsh identity; for readers of all ages. Over 20 colour photographs.
£2.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol