Newydd
Y Cyfres Cip ar Gymru / Wonder Wales: Ddraig Goch / The Red Dragon - Siop y Pethe
Rholiwch y ddelwedd drosodd i chwyddo
Y Cyfres Cip ar Gymru / Wonder Wales: Ddraig Goch / The Red Dragon - Siop y Pethe

Y Cyfres Cip ar Gymru / Wonder Wales: Ddraig Goch / Y Ddraig Goch

£2.99
Ail argraffiad o lyfryn dwyieithog, darluniadol llawn yn cynnwys gwybodaeth ddiddorol am hanes a chwedloniaeth y ddraig goch, arwyddlun Cymru, gan gofnodi ffeithiau hanesyddol a chyfoes parthed arwyddocâd y ddraig fel modd o ddynodi hunaniaeth y Cymry; i ddarllenwyr o bob oed. Dros 20 ffotograff lliw.

A second edition of a bilingual, fully illustrated booklet comprising interesting facts about the history and mythology of the red dragon, the Welsh emblem, including information about the historical and contemporary significance of this mode of Welsh identity; for readers of all ages. Over 20 colour photographs.
  • Pris cludiant arferol yw £3.95, gyda dosbarthiad AM DDIM ar gyfer pob archeb dros £75