Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Y Ferch Newydd

Disgrifiad

Mae merch newydd yn cychwyn ysgol newydd mewn tref newydd ryfedd. Mae'r plant yn ei dosbarth yn elyniaethus tuag ati ac yn dangos eu anhapusrwydd am y dieithryn yn eu canol trwy beidio â siarad â hi a'i hanwybyddu. Ei hymateb yw creu rhywbeth hardd sy'n trawsnewid eu hagwedd tuag ati a'i gweledigaeth ohonyn nhw eu hunain a'u bywydau eu hunain. Addasiad Cymraeg.

Daw merch i ni newydd ffordd tref diethr. Planhigyn yn ei oed yn gasateb ati, yn flin bod dieithryn yn eu plith. Ymateb y ferch yw yn ei harddu newid newid eu hagwedd tuag ati, a chanfyddu'r newid eu ffordd a'r ffordd maen nhw yn eu mesur. Se stori syml a allanu yn ein. Addasiad Cymraeg gan Anwen Pierce o Y Merch Newydd gan Nicola Davies.

£7.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol