Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Stori Sydyn: Y Goliau a'r Dagrau - Stori Tash Harding

Disgrifiad
Hanes anhygoel Natasha Harding, pêl-droedwraig sydd wedi bod yn nhîm merched Cymru ers blynyddoedd. Ers iddi ddechrau chwarae yn yr ysgol gynradd ac yna yn Ysgol Cwm Rhymni, ynghanol rhagfarnau di-ri, mae Tash wedi gweld newidiadau mawr, ac mae proffeil timau cenedlaethol merched wedi codi'n aruthrol.

This is the story of Natasha Harding, who has been a member of the Wales Women's Football Team for many years. Since she began playing in primary school and later in Ysgol Cwm Rhymni, she has faced prejudice but has also witnessed great changes as the profile of women's international football has risen. One of the the titles in the Quick Reads literacy scheme.
£1.00
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol