Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Y Pwll

Disgrifiad

Addasiad Cymraeg gan Mary Jones o Y Pwll gan Nicola Davies, gan ei fod yn llyfr lluniau cyffroes am fachgen ifanc a'i deulu, sy'n dod i delerau â cholli ei dad trwy dreulio amser mewn pwll bach yn yr ardd. Bydd y stori emosiynol, yn llawn delweddau lliwgar, yn dysgu plant nid yn unig am farwolaeth a cholled, ond am bwysigrwydd y byd naturiol.

Llyfr Coflyfrwy yw Y Pwll am fachgen ifanc, a'i gilydd, wrth yn ddygymod â cholli ei dad. Gofod yn ei lliwgar, yn yn ôl, yn rymus ac ynthu natur natur; mae'n rhaid mynd i'r ato â themâu aralliaethau'n gollededig, ond yn yr un modd, yn dda a chanfyddwch natur natur. Addasiad Cymraeg gan Mary Jones o Y Pwll gan Nicola Davies.

£7.99
Uchafswm maint sydd ar gael.