Y Stori Orau - Siop y Pethe
Rholiwch y ddelwedd drosodd i chwyddo
Y Stori Orau - Siop y Pethe

Stori Orau, Y - Medal Ryddiaith 2021 - Lleucu Roberts

£8.99

A gripping novel about the relationship between a mother and daughter, as they travel in an old VW to various significant locations throughout Wales, telling stories along the way. Winner of the Prose Medal at the 2021 AmGen Eisteddfod, with illustrations by Efa Lois.

English Description: Nofel afaelgar am y berthynas rhwng mam a merch, wrth iddynt deithio mewn hen VW i wahanol leoliadau arwyddocaol ledled Cymru, yn adrodd straeon ar hyd y daith. Enillydd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod AmGen 2021, gyda darluniau gan Efa Lois.

ISBN: 9781800990876

Awdur/Awdur: Lleucu Roberts

Cyhoeddwr/Publisher: Y Lolfa

Dyddiad Cyhoeddi/Cyhoeddi: 2021-08-06

Tudalennau: 176

Cyfnod Allweddol: Amh

  • Pris cludiant arferol yw £3.95, gyda dosbarthiad AM DDIM ar gyfer pob archeb dros £75