Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Y Wraig ar Lan yr Afon

Disgrifiad

ISBN: 9781845277864 (1845277864)
Dyddiad cyhoeddi 28 Medi 2020
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 198x128mm, 160 tudalen
Iaith: Cymraeg

Dyma sut mae'r awdur yn cyflwyno'i nofel ddiweddaraf: 'Rhyw lun ar thrulyr. Neu o leiaf yn defnyddio ambell gonfensiwn thrulyrs. Yn symlach fyth, gwraig yn symud i fyw o fama i nunlla ac oblygiadau hynny.'

The author introduces his latest novel as: 'Some form of thriller, or at least a work that uses thriller conventions. In more simple terms, it is about a woman moving to live from here to nowhere and the implications of that move.

£8.50
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol