Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Yna Digigymbeth - Stori am Ddementia Cyffredin

Disgrifiad

ISBN: 9781784617523

Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2019
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont

Addasiad / Cyfieithwyd gan Dewi Wyn Williams.

Fformat: Clawr Meddal, 230x150 mm, 196 tudalennau

Cofiant cynhwysfawr ac arloesol am fywyd a gwaith y bardd, y llenor a'r ysgolhaig T. Gwynn Jones (1871-1949).

A pioneering and comprehensive biography of the life and work of poet, writer and scholar T. Gwynn Jones (1871-1949).

Ofn a phryder. Cariad a thosturi. Tristwch a llawenydd. Gwadu ac anghrediniaeth. Blinder a diffyg amynedd. Hwyl a chwerthin. Dyma emosiynau'r rhai sy'n dioddef o ddementia, a'r rhai sy'n gofalu amdanynt. Pan fydd dementia yn taro o fewn teulu, mae'n ddechrau taith emosiynol. Ond pwy a ŵyr ble?

Ofn gorbryder. Cariad a thosturi. Tristwch a llawenydd. Gwadu ac anghredio'n fawr. Blinder ainnich amynedd. Hwyl aosg. Seol emosada'r rhai sydd gennym ni â dementia, o gwmpas ag emosân'r bobl o gwmpasu'r rhain. Pan is dementia'n taro drwodd, a'n gilydd ar daith. Pryd a ŵyr i ble?

£ 14.99
Uchafswm maint sydd ar gael.