Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Ymbapuroli

Disgrifiad

ISBN: 9781845277802 (1845277805)
Dyddiad cyhoeddi 21 Medi 2020
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 199x128mm, 174 tudalen
Iaith: Cymraeg

Cyfrol o ysgrifau cywrain gan un o'r awduron mwyaf cynnil sy'n ysgrifennu yn y Gymraeg heddiw, sy'n cwmpasu pynciau amrywiol megis seineg, cacennau, clirio a Karl Marx, gan ein cludo ar wibdaith o amgylch Cymru a thu hwnt.

A volume of articles by one of the most subtle authors writing in the Welsh language today, encompassing such diverse topics as phonetics, cakes, cleaning and Karl Marx, as we are taken on a speedy trip around Wales and beyond.

£8.00
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol