Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Yr Anymwybod Cymreig - Llion Wigley

Disgrifiad

ISBN: 9781786834454 (1786834456)
Dyddiad cyhoeddi 03 Gorffennaf 2019
Cyhoeddwr: Gwasgíon Cymru / Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd
Fformat: Clawr Meddal, 216x138mm, 160 tudalen
Iaith: Cymraeg

Mae'r llyfr hwn yn trafod hanes syniadau yng Nghymru dros hanner canrif rhwng diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf a marwolaeth yr athronydd dylanwadol J. R. Jones ym 1970. Mae'n olrhain ac yn dadansoddi ymateb awduron a deallusion Cymraeg i syniadau newydd, megis seicdreiddiad a dirfodaeth, ym meysydd seicoleg ac athroniaeth.

A volume that discusses the history of ideas in Wales over 50 years between the end of the First World War and the death of the influential philospher J. R. Jones in 1970. It traces and analyses the reaction of Welsh authors and intellectuals to new ideas such as psychoanalysis and existensialism, in the fields of psychology and philosophy.

£16.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol