Newydd
Yr Ods - Llithro - Siop y Pethe
Rholiwch y ddelwedd drosodd i chwyddo
Yr Ods - Llithro - Siop y Pethe

Yr Ods - Llithro

£4.99
 • Rhifnod: CopaCD019
 • Label: Copa
 • Genre: Pop
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 2013

Mae Yr Ods wastad wedi’n cadw yng nghledr eu llaw, yn dyfalu beth a ddaw nesaf, a hynny tra bod eu hen anthemau ffyddlon yn dal i symud y traed. Yr EP ‘Nid Teledu Oedd y Bai’ yn 2010, yr albwm ‘Troi a Throsi’ yn 2011 a nawr, wele un o’n bandiau mwyaf poblogaidd yn ein cyflwyno ag albwm hir disgwyliedig arall, ‘Llithro’.

Fedrwch chi gofio’r dyddiau cynnar? Gruff a Griff â‘u gitars acwstig ym Mhrifysgol Aberystwyth? Yn fwy diweddar wedyn, Rhys Aneurin yn ymuno ar yr allweddellau ac eleni, Osian Rhys yn pasio’r ffyn drymio ymlaen i Gwion Llewelyn, cyn-ddrymiwr Race Horses. Mae eu sŵn yn ddrych i daith gerddorol sydd byth yn statig – o guriad diflino ‘Ffordd Ti’n Troi Dy Lygaid’ i ganeuon synth pop fel ‘Siân’.

A dyma’r daith yn dod a ni at ‘Llithro’, ble mae’r sŵn yn “llawer mwy amrwd” yn ôl y canwr a’r gitarydd Griff Lynch. Wedi cyfnod yn gweithio gyda’r cynhyrchydd Kris Jenkins, mae’r caneuon yn llawer mwy triw i’w ffurf naturiol, heb haenau o synths ac effeithiau lleisiau ar eu pennau. Unwaith eto, mae’r dyletswyddau canu’n cael eu rhannu yn unol â‘r cyfansoddwr, ac am y tro cyntaf, clywn lais Rhys Aneurin ar ‘Haul y Gorllewin’.

Mae themâu a geiriau’r caneuon yn trymhau ar adegau hefyd; yn fwy amwys a barddonol nag o’r blaen. Yn enwedig felly ‘Gad i mi lithro’ – myfyrdod ar sut beth ydi hi i fod yn oedolyn ifanc yn y Gymru sydd ohoni – cân sy’n cloi gyda chreshendo o grenshian gitars, gan greu yn un o funudau mwyaf grymus y band. Maent yn chwarae hefyd ag elfennau o trip pop melodig, fel y clywir gyda’r bits synthetig, meddal yn ‘Mae Rhywbeth yn Gorfod Digwydd’. Ond yn anad, ac yn bwysicach na dim, mae hi’n albwm, yn ôl Griff, “i ti symud dy ben a’th draed iddi”. Bydd blwyddyn o dawelwch heb Yr Ods yn cael ei droi ben ei waered yr haf hwn. Mae’r gigs i hyrwyddo’r albwm eisoes wedi dechrau a byddant eto i’w gweld ym Maes B, Gŵyl Gardd Goll, Gŵyl Arall, Gŵyl Gwydir, Pesda Roc a Festival No.XNUMX. Bydd nifer cyfyngedig o’r albwm ar gael ar ffurf finyl hefyd, ac os nad yw’r gigs hafaidd hyn yn ddigon, bydd Yr Ods ar daith lawn ym mis Medi, pan fydd pawb wedi dod o hyd i’w ffefryn newydd oddi ar ‘Llithro’.

Rhestr y Traciau

 1.   Dim Esbonio
 2.   Pob Un Gair yn Bôs
 3.   Rhywbeth i Rywun
 4.   Be Sgen ti Ddweud
 5.   Addewidion
 6.   Cysur Gwaed
 7.   Haul y Gorllewin
 8.   Llyncu Gwastraff
 9.   Gad mi Lithro
 10.   Mae Rhywbeth yn Gorfod Digwydd
 • Pris cludiant arferol yw £3.95, gyda dosbarthiad AM DDIM ar gyfer pob archeb dros £75