Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!
  • Llyfrau Newydd
  • Cardiau Cyfarch Sul y Mamau

Y Gynghanedd solas (Copi Llofnod)

Disgrifiad

ISBN: 9781911584391 (1911584391)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2020
Cyhoeddwr: Oedlau Barddas 
Golygwyd gan Aneirin Karadog, Eurig Salisbury
Fformat: Clawr Meddal, 180x180 mm, 196 tudalen
Iaith: Cymraeg

Beth yn union yw'r gynghanedd? A yw hi'n rhywbeth sy'n newid o genhedlaeth i genhedlaeth? Yn y gyfrol fywiog a deniadol hon ceir golwg fwy trylwyr, mwy amrywiol a mwy cyffrous nag erioed ar yr hyn yw’r gynghanedd, heddiw.

An appealing, easy to read volume comprising a variety of essays, edited by Aneirin Karadog and Eurig Salisbury, celebrating the continuity and richness of 'cynghanedd' (Welsh strict metre) in current day Wales.

Uchafswm maint sydd ar gael.

Lansiad Siop y Pethe | Cyf 2016

Eitemau Poblogaidd

Llyfr y Mis i Oedolion Cymru

Mefus yn y Glaw

Disgrifiad

ISBN: 9781912173389 (1912173387)
Dyddiad cyhoeddi 05 Awst 2020
Cyhoeddwr: Gwasg y Bwthyn, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 203x132mm, 168 tudalen
Iaith: Cymraeg

Nofel hwyliog a sensitif am gyfeillgarwch a sefyllfa merched hŷn. Rydym yn dilyn diwrnod ym mywyd Lili Daniels, awdures 50 oed, sy'n cael trafferth darganfod ei hawen a hithau'n ceisio ysgrifennu ei phumed nofel.

A lively and sensitive novel about friendship and the lives of older women. We follow a day in the life of Lili Daniels, a 50 year old authoress who is having difficulty in finding inspiration to write her fifth novel.

Uchafswm maint sydd ar gael.

Lansiad Siop y Pethe - ffigur 2016