Dechrau Siarad Cymraeg

Disgrifiad

ISBN: 9781849673594Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2017
Cyhoeddwr: Rily, Caerffili
Addaswyd / Cyfieithwyd gan Catrin Wyn Lewis.Fformat: Clawr Meddal, 278x216 mm, 32 tudalennau Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

Mae'n hawdd dysgu geiriau ac ymadroddion Cymraeg hanfodol cyntaf gyda'r llyfr hwyliog a chyfeillgar hwn i ddechreuwyr. Bydd y gemau a'r gweithgareddau rhyngweithiol yn rhoi llawer o ymarfer i chi wrth siarad yn uchel yn ogystal ag annog pawb i ddechrau siarad Cymraeg. Dysgwch sut i gyflwyno'ch hun a chyfarch pobl. Trafodwch ble rydych chi'n byw, trafodwch eich hoff bethau a'ch cas bethau, dillad, rhifau a lliwiau. Daw dysgu geiriau ac ymadroddion Cymraeg yn hawdd wrth bori yn y llyfr hwyliog a chyfeillgar hwn. Cynhwysir gêmau rhyngweithiol a gweithgareddau difyr, gan gynnig cyfleoedd ymarfer llafar ac anogaeth gwerthfawr i ddysgwyr.

It's easy to learn first essential Welsh words and phrases with this fun and friendly book for beginners. The interactive games and activities will give you lots of practice at speaking out loud as well as encouraging everyone to start speaking Welsh. Learn how to introduce yourself and greet people. Talk about where you live, discuss your likes and dislikes, clothes, numbers and colours.

£ 5.99
Uchafswm maint sydd ar gael.