Disgrifiad
Mae'r eitem yma wrth wraidd y System Dysgu Amser EasyRead. Mae ei gynllun clir a'i system addysgu cam syml 3 yn ei gwneud yn hawdd iawn i blant ddysgu darllen yr amser yn nhermau 'munudau wedi' a 'munudau i' yr awr. Dysgwch y system 3 i'ch plant a byddant yn gallu dweud yr amser cyn gynted ag y gallant adnabod rhifau yn hyderus - pa ffordd wych o ddechrau elfennau amser y Cwricwlwm Cenedlaethol.
£ 30.00
Uchafswm maint sydd ar gael.
×
Newydd-ddyfodiad Croeso