Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

abc 2

Disgrifiad
Ymunwch a Gareth, Cyw, Bolgi, Plwmp, Deryn, Llew a Jangl wrth iddynt gyflwyno llythrennau’r wyddor mewn cyfres arall llawn hiwmor a hwyl! Trwy gyfrwng caneuon, posau a gemau mae Gareth yn datgelu fod “g” yn gwibio drwy’r gofod, “h” yn llawn hud a lledrith ac “i” yn creu yr igian! Y Penodau: g – h – i – j – l – ll – m – n
£4.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol