Caneuon Robat Arwyn III - Dal Y Freuddwyd - Siop y Pethe
Rholiwch y ddelwedd drosodd i chwyddo i mewn
Caneuon Robat Arwyn III - Dal Y Freuddwyd - Siop y Pethe

Canân Robat Arwyn III - Dal Y Freichte

£9.99

Mae pob casgliad o ganeuon gan Robat Arwyn yn arbennig; ef, wedi'r cyfan, yw'r cyfansoddwr mwyaf toreithiog a phoblogaidd yng Nghymru heddiw.
Pan feddyliwch eich bod wedi clywed y cyfan, mae Arwyn yn cyflwyno rhywbeth newydd a gwahanol inni, bob tro y mae ei gerddoroldeb a'i ddawn wirioneddol yn disgleirio drwyddo a swyn melodig ac apêl uniongyrchol ei ganeuon yn estyn allan at ystod eang o gantorion a cherddorion.
Mae’r cyfuniad unigryw o delyn a phiano a geir gan Piantel yn rhoi bywyd ac apêl newydd i’r caneuon a’r alawon adnabyddus a glywir yn y casgliad hwn, o alaw hamddenol hudolus Rhys Jones Cilfan y Coed i fywiogrwydd heintus Scott Joplin, ac o Ave Maria Bach i ymdeithgan heriol Gwŷr Harlech.Ble bynnag y boch, gwnewch eich hunain yn gyfforddus, amwynhewch greadigrwydd di-ail Piantel wrth i Annette a Dylan ddathlu deng mlynedd o greu cerddoriaeth gyda’i gilydd.

1.LLE MAE LLAIS YN CYFFWRDD LLEISIAU - Rhydian Jenkins
2.CÂN CYDWYBOD - Mared Williams a Elain Llwyd
3.NERTH Y GÂN - Rhys Meirion
4.GWYLIA DY HUN - Trisgell
5. DAL Y FREADDWYD - Steffan Prys Roberts
6. WEDI DWLU - Mared Williams, Elain Llwyd, Elin Llwyd, John Ieuan Jones, Steffan Pryd Roberts
7. YN DY GWMNI DI - Gwen Elin
8. AFON EI GALON - Bryn Terfel
9. DY GARU O CLOCH - 50 Sied o Lleucu Llwyd a Ffion Emyr
10. GEIRIAU GWAG - Cwestiynau Theatr Meirion
11. TUA'R WAWR - Llywelyn Ifan Jones
12. PREGETH Y MYNYDD - Rhys Meirion a Robat Arwyn
13. GARDD O GARIAD - Côr Llewyrch
14. ANODD BYW - Trisgell
15. YN LLYGAD Y LLEW - Côr Rhuthun
16. LLEFARODD YR HAUL - Rhys Meirion a Robat Arwyn
17. YFORY DDAW - Cwestiynau Theatr Meirion
18. AR HYD Y NOS - Côr Ieuenctid Hwn Yw Fy Mrawd
19. GWISG FI'N DY GARIAD - John Ieuan Jones

  • Pris cludiant arferol yw £3.95, gyda dosbarthiad AM DDIM ar gyfer pob archeb dros £75