Cofio'r Rhyfel Mawr/WW1 Remembered

Disgrifiad

Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2014

Cyhoeddwr: Gw. Disgrifiad / See Description
Golygwyd gan Llinos Dafis, Marian Beech Hughes Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 48 tudalennau
Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

Disgrifiad
Llyfr sy'n nodi effeithiau'r Rhyfel Byd Cyntaf ar un ardal benodol o Gymru, sef gogledd Ceredigion. Ar gael oddi wrth Bwyllgor Cofio'r Rhyfel Mawr, 14 Maes-y-Garn, Bow Street, Ceredigion, SY24 5DS. Ffôn: 01970 828662.

A volume marking the effects of the First World War on one particular part of Wales, namely northern Ceredigion. Available from Pwyllgor Cofio'r Rhyfel Mawr, 14 Maes-y-Garn, Bow Street, Ceredigion, SY24 5DS. Tel: 01970 828662.
£ 2.00
Uchafswm maint sydd ar gael.