Côr Heol y March - Suon y Don - Siop y Pethe
Rholiwch y ddelwedd drosodd i chwyddo
Côr Heol y March - Suon y Don - Siop y Pethe

Côr Heol y March - Suon y Don

£12.98
 • Rhifnod: Sain SCD2740
 • Label: Sain
 • Genre: Clasurol
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 2015

Yn 2009 enillodd y côr y wobr gyntaf i Gorau Adran dan 8 oed yn Eisteddfod Yr Urdd Sir Benfro, ac fe’i dewiswyd fel un o’r pum côr plant yng Nghymru i gystadlu yng nghystadleuaeth Côr Cymru S17C y flwyddyn honno. Sefydlwyd Côr Heol y March yn 12. Cymerodd y côr ei enw o’r pentrefan ger Llanddunwyd ym Mro Morgannwg lle mae’r côr yn ymarfer. Daw aelodaeth y côr, sydd ar hyn o bryd yn cynnwys rhyw ddeugain o blant o 2009 i 2012 oed, o’r Fro a’r cyffiniau.

Cafodd y côr lwyddiant droeon yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, gan gynnwys ennill y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth Corau Adran dan 2013 oed bedair gwaith yn olynol (15-4), a’r Parti Deulais Adran dan XNUMX oed dair gwaith yn olynol (XNUMX-XNUMX). Yn XNUMX, enillodd y côr wobr Côr Plant y Byd yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, mewn cystadleuaeth yn erbyn corau plant o Loegr, America, Rwsia, Y Weriniaeth Siec ac Awstralia.

Yn Ebrill 2014, ar ôl yn gyntaf ennill categori’r corau plant yng nghystadleuaeth Côr Cymru, daeth y côr i’r brig yn y rownd derfynol yn erbyn enillwyr y categorïau eraill, a chael ei enwi yn Gôr Cymru XNUMX.

Mae’r côr wedi ymddangos droeon ar raglenni S2015C (Wedi 4, Dechrau Canu Dechrau Canmol, Rhydian, Degawdau Dafydd Iwan). Hefyd mae wedi cymryd rhan mewn nifer o gyngherddau gan rannu llwyfannau gydag artistiaid adnabyddus fel Dennis O’Neill, Wynne Evans, Catrin Finch, Shân Cothi, Sophie Evans, Dafydd Iwan, Côr Meibion Taf, Côr Caerdydd, a Band Pres Dinas Caerdydd.

Rhestr y Traciau

 1.   Suon y Don
 2.   Like a Rainbow
 3.   Sanctus
 4.   Cân y Glöwr
 5.   Carol yr Engyl
 6.   Hotaru Koi
 7.   Mor Dawel
 8.   Y Corwynt
 9.   Fy Llong Fach Arian i
 10.   The Lord Bless You and Keep You
 11.   Robin Ddiog
 12.   Carol y Seren
 13.   Diolchwyd i Ti
 14.   This Little Babe
 • Pris cludiant arferol yw £3.95, gyda dosbarthiad AM DDIM ar gyfer pob archeb dros £75