Dafydd Iwan - Y Caneuon Cynnar

Disgrifiad
 • Rhifnod: Sain SCD2180
 • Label: Sain
 • Genre: Gwerin
 • Fformat: Set wedi'i Focsio
 • Dyddiad Rhyddhau: 1998

CD-dwbl o 39 o ganeuon sydd heb fod ar CD o’r blaen, a recordiwyd rhwng 1965 ac 1986.

Bu galw am gael y caneuon hyn ar ffurf CD, gan mai ar feinyl neu dâp yn unig y buont ar gael cyn hyn, a sawl un yn wir heb fod ar gael ar unrhyw ffurf ers talwm.

Rhestr y Traciau

 1. Wrth Feddwl am Fy Nghymru
 2. Cân yr Ysgol
 3. Ji, Geffyl Bach
 4. Dos, F'Anwylyd
 5. Y Darnau yn Disgyn i'w Lle
 6. Y Prydferthwch Ail i Eden
 7. Dewch i Lan y Môr
 8. Siara â Ti a Mi
 9. Mae Rhywun yn y Carchar
 10. Baled yr Eneth Eithafol
 11. Merch y Mynydd
 12. Mynd yn Ôl
 13. Dim Ond Un Gân Sydd ar Ôl
 14. Carlo
 15. Bryniau Bro Afallon
 16. Cân y Ddinas
 17. Sam
 18. Crwydro
 19. Croeso Chwedeg-Nain
 20. Mae'n Wlad i Mi
 21. Clyw fy Nghri
 22. Mae 'na Le yn Nhŷ Ni
 23. Ai am Fod Haul yn Machlud?
 24. Cân y "Western Mail"
 25. Mae'r Llencyn yn y Jêl
 26. Pam Fod Eira yn Wyn?
 27. Y Steddfod Beiling
 28. Myn Duw, Mi a Wn y Daw
 29. Mr. Tomos, Os Gwelwch yn Dda
 30. Mae Hiraeth yn Fy Nghalon
 31. I'r Gad
 32. Ffwr Gwnaed Popeth yn Iawn
 33. Ac Fe Ganon Ni
 34. Am Na Ches i Wâdd i'r Briodas
 35. Cân Serch i Awyren Ryfel
 36. Yr Hawl i Fyw Mewn Hedd
 37. Cwyngan y Sais
 38. Bod yn Rhydd
 39. Penillion i Gilmeri
£ 9.99
Uchafswm maint sydd ar gael.