Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Dignity

Disgrifiad

ISBN: 9781474609432
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2019 
Cyhoeddwr: Weidenfeld & Nicolson Llundain
Fformat: Clawr Caled, 320 Tudalen
Iaith: Saesneg

Mae Magda yn byw ar ei phen ei hun mewn tŷ enfawr ger y môr. Yn gyn-wyddonydd gyda thymer ddrwg a dogn dda o falchder Prydeinig hen ffasiwn, nid yw am dderbyn cymorth gan unrhyw un - er bod ei chorff yn gwanhau a bod ei chartref yn syrthio'n ddarnau. Mae ei thafod llym yn peri bod ei gofalwyr yn ei gadael yn gyflym iawn. Hyd nes y daw Susheela.

Magda lives alone in her a huge house by the sea. A former scientist with a bad temper and a good dose of old fashioned British pride, she does not need help from anyone - despite her derelict house and her body's many betrayals. With her sharp tongue, she gets through carers at a rate of knots. Until Susheela arrives.

 

£14.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol