Nostos Aled Jones Williams

Disgrifiad

ISBN: 9781845276560Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2018
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 160 tudalennau Iaith: Cymraeg

Disgrifiad
Ystyr y gair Groegaidd 'nostos' yw cerdd sy'n disgrifio taith un yn dychwelyd adref. Yr enghraifft fawr, wrth reswm, yw 'Ulysses'. Hyn yw craidd Nostos, gwraig yn dychwelyd i'w hen dref wedi blynyddoedd o absenoldeb ac ar ôl iddi golli ei mab. Taith o hunan-ddarganfod yw hi. Nostos, menyw yn dychwelyd i'w thref enedigol ar ôl blynyddoedd o absenoldeb a cholli ei mab. Mae'n daith o hunan-ddarganfyddiad.

The meaning of the Greek word 'nostos' is a poem describing the journey of one who is returning home. The greatest example, of course, is 'Ulysses'. This is the essence of Nostos, a woman returning to her home town after years of absence and the loss of her son. It is a journey of self-discovery. Nostos, gwraig yn ei le i'w gael. Taith o hunan-darlledu yw hi.
£ 8.00
Uchafswm maint sydd ar gael.