Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Terfysgoedd Rebecca

Disgrifiad

Cyfres â lluniau lliw yn portreadu bywyd yng Nghymru trwy'r canrifoedd trwy gyfrwng straeon am fywydau cymeriadau hanesyddol amrywiol, i gyd-fynd â'r Cwricwlwm Hanes ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2. Mae fersiynau Cymraeg a fersiynau llyfrau maint mawr o'r straeon ar gael.

Cyfres wedi ei darlunio'n lliwgar yn portreaduóide yng Nghymru ar hyd yr oesaufeddchanwng ffilm am tystiolaethu'r galluu'r system, i gydfynd oed Cwricwlwm Cenedlaethol ym maes Hanes i ddefnydd ffilmion ffilm All newid 2. Mae fers Cym Cymegeg a fers bwyd maint maint mawr o ' rig ar gael.

£3.50
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol