The Siop Y Pethe Christmas Gift Guide 2019 - Siop y Pethe

Anrhegion Nadolig Perffaith Siop Y Pethe 2019

·
Ysgrifennwyd gan Aled Rees
Mae Siop y Pethe wedi'i leoli mewn adeilad hyfryd ar Sgwar Owain Glyndŵr ar waelod prif dramwyfa siopa Aberystwyth, Y Stryd Fawr. Dyma man cyfarfod y dref. Dyma le mae’r goeden Nadolig, yn sefyll, lle canir carolau a lle mae'r goleuadau Nadoligaidd yn tywynnu.
Supplier Showcase – Glesni Haf, Crefftau’r Bwthyn - Siop y Pethe

Crefftwr y Mis – Glesni Haf, Crefftau’r Bwthyn.

·
Ysgrifennwyd gan Aled Rees

Mae Siop y Pethe yn ymfalchio yn y ffaith ein bod ni’n cefnogi crefftwyr Cymru. Mae ein holl nwyddau yn cael eu creu gan gynhyrchwyr o Gymru neu yng Nghymru a nifer ohonynt yn ecscliwsif i ni. Yn fisol, byddwn yn cyhoeddi erthyglau am ein crefftwyr talentog, cyfle i chi ddod i adnabod y talent a’r wynebau tu ol i’r nwyddau hyfryd!