Anrhegion Nadolig Perffaith Siop Y Pethe 2019

The Siop Y Pethe Christmas Gift Guide 2019 - Siop y Pethe

Os ydych chi wir eisiau teimlo hwyl yr ŵyl, galwch heibio Siop y Pethe. Yn amlwg, rydyn ni'n rhagfarnllyd ond mae cymaint mwy iddo na hynny! Daw ein tref hardd Aberystwyth yn fyw yn ystod y gaeaf.

Mae Siop y Pethe wedi'i leoli mewn adeilad hyfryd ar Sgwar Owain Glyndŵr ar waelod prif dramwyfa siopa Aberystwyth, Y Stryd Fawr. Dyma man cyfarfod y dref. Dyma le mae’r goeden Nadolig, yn sefyll, lle canir carolau a lle mae'r goleuadau Nadoligaidd yn tywynnu.

Galwch heibio i'r siop am ddillad hynod unigryw, cerddoriaeth, llyfrau, teganau, nwyddau cartref a chynhyrchion harddwch i gyd gyda thro Cymraeg!

Gofynnwch i'n tîm cyfeillgar a oes angen unrhyw gyngor neu ysbrydoliaeth arnoch chi!

Anrhegion Nadolig Perffaith Siop y Pethe

Yr Anrheg Nadolig perffaith ar gyfer: Mam

Beth am fwclis wedi'u gwneud â llaw gan Buddug. Rydym ni'n ddwli ar yr un yma gyda'r gair 'Mam' wedi'i arysgrifio i'r enamel siâp calon. Gwneir pob darn yn unigol, ac mae'n un o fath - yn union fel eich Mam!

Rydym ni hefyd yn caru mae ei mwclis tebot neu gwpan neu un o ddarnau mwyaf poblogaidd Buddug y mwclis “calon lan”!

Yr Anrheg Nadolig perffaith i: Dad

“Mae'n Awst chwyddedig yn Aberystwyth: mae'r bandstand yn toddi, y Pier droops, ac mae Sospan y gwerthwr hufen iâ yn arbrofi gyda rhai blasau newydd peryglus avant-garde”.

Mae From Aberystwyth with love gan Malcolm Pryce yn ddirgelwch arall gwych gan Louie King frenin noir Cymraeg. Os mae gydag eich dad mwy o gariad tuag at gerddoriaeth, mae gennym gasgliad gwych o cd’s gan artistiaid o Rhys Meirion i Elin Fflur

Yr Anrheg Nadolig perffaith ar gyfer: Eich Brawd

Ydy eich brawd yn “rebel wicend o’i goron i’w draed?!” Bydd y crys-t yma gan un o hoff frandiau Siop y Pethe, Draenog, yn sicrhau bod pawb yn gwybod! Neu efallai bod y crys melyn yn cynnwys hoff bencampwr Tour de France pawb, Geraint Thomas, yw'r atgof perffaith nad yw 'nid aur yw' yn wir bob amser

Yr Anrheg Nadolig perffaith ar gyfer: Eich Chwaer

Prynwch anrheg mi fydd hi'n siŵr o'i gofio - un o'n cynhyrchion gofal croen naturiol iddi o natur - mae'r sgryb Halen a Lemwn yma yn llawn dop o fitamin E a halen môr i faethu croen gaeaf go iawn.

Bydd chwiorydd 'da gwallt cyrliog wrth eu bodd â'r anrheg yma o Olew !

Yr Anrheg Nadolig perffaith ar gyfer: Nain

Mae angen i chi ddewis rywbeth arbennig i'ch mamgu er mwyn gwir ddangos iddi faint mae hi'n ei olygu i chi. Rydym ni’n siŵr y byddai wrth ei bodd gyda ffrâm flanced a ‘tŷ bach twt’ clai? Am rywbeth ychydig yn wahanol mae’r clustdlysau pom pom yma yn llawer o hwyl!

Yr Anrheg Nadolig perffaith ar gyfer: Taid

P'un a yw Taid yn caru C'mon Midfield neu mwy o foi Dai Jones Llanilar, mae gyda Siop y Pethe DVD i bawb , bydd siŵr o fod rhywbeth i ddiddanu Gramps! Os yw'ch Grampi yn Bampi - beth am y cwpan back yma , a bydd e'n meddwl amdanoch chi bob tro mae'n 'neud paned.

Yr Anrheg Nadolig perffaith ar gyfer: Eich Cariad

Mae Open Side gan Sam Warburton yn gyfrif rhyfeddol o onest a phersonol gan gyn-Gapten Cymru a’r Llewod. Mae rhai o'n copïau hyd yn oed wedi'u llofnodi gan y dyn ei hunan!

Hanes Bach Hoyw Cymru yn stori waharddedig am fywyd LGBT Cymru o'r Oesoedd Canol hyd heddiw. Darn pwysig o lenyddiaeth sy'n hyrwyddo ein dealltwriaeth o hanes Cymru.

Yr Anrheg Nadolig perffaith ar gyfer: Eich Cariad

Mae hefyd gyda ni Gemwaith Ruby Anne yn y siop - galwch heibio i weld y casgliad llawn. Rydyn ni'n credu y byddai'r mwclis pen blaen aur 24ct yma yn berffaith ar gyfer cariad eich bywyd. Dywedwch ef gyda arian - mae’r Bangle ‘caru ti’ yn anrheg wirioneddol bersonol sy’n dangos sut rydych yn teimlo - ac am ddim ond £8 dyma bris bach i’w dalu am eich cariad!

Yr Anrheg Nadolig perffaith i: Pawb

Un o'n Talebau Anrheg Siop y Pethe wrth gwrs! Gallwch brynu un ar-leinneu o'r siop mewn enwadau o £5 - £100.

Pob dydd ar ein cyfryngau cymdeithasol rydym ni'n hyrwyddo un o'r cynhyrchion gwych sydd gyda ni. Cadwch lygad ar ein blog am grefftwr y mis a gwybodaeth am ein cyflenwyr. Mae gennym flwyddyn gyffrous ar y gweill - ymunwch a'n cylchlythyr i glywed am yr holl fargeinion diweddaraf, postiadau blog, newyddion a digwyddiadau...a byddwch y cyntaf i glywed am unrhyw werthiannau fflach neu godau disgownt 😉

Mae pawb yn Siop y Pethe am ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i chi gyd- rydym ni'n edrych ymlaen at eich gweld chi yn 2020!

parhau i ddarllen

Supplier Showcase – Glesni Haf, Crefftau’r Bwthyn - Siop y Pethe

Crefftwr y Mis – Glesni Haf, Crefftau’r Bwthyn.